Miljoenen zorggeld ligt nog op de plank in Tiel

Foto's
 
1
 
 
REAGEER (2)
TIEL - De gemeente Tiel houdt over het jaar 2015 vooralsnog 2,4 miljoen euro over van het budget voor de zorg.

Veel rekeningen voor onder meer jeugdzorg en huishoudelijke hulp moeten echter nog komen. Met het overschot op de zorgtaken die vorig jaar van het rijk en de provincie zijn overgedragen op de gemeenten, mag de gemeente zich dus nog niet rijk rekenen. Volgens wethouder financiën Laurens Verspuij valt er op dit moment niet aan te geven hoeveel er nabetaald moet worden.

Reserve
Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten een reserve voor het sociale domein in te stellen. Hierin wordt het geld gestort, dat Tiel overhoudt op allerlei sociale aangelegenheden. Dat moet dan ook weer aan sociale zaken besteed worden. Deze reserve heeft een maximum van twee miljoen euro. Er zat al een bedrag van bijna drie ton in. Van het overgehouden rijksgeld willen burgemeester en wethouders daarom nog 1,7 miljoen in de reserve storten.

Tegenvallers
De overige zeven ton zorggeld verdwijnt op de balans om tegenvallers mee te betalen. Al met al komt Tiel over 2015 op een tekort van circa een miljoen euro. Dit gat moet gedicht worden uit de algemene reserve.

Stad van Flipje info@stad-van-flipje.nl   Flipje van Tiel